Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. In deze wet is ook een regeling opgenomen voor zelfstandigen en voor vrouwen die geen werkneemster (meer) zijn maar op grond van gelijkstellingsbepalingen of nawerkingsbepalingen toch recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Aanvang en duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling tot en met de dag van de bevalling. Die vermoedelijke datum wordt vastgesteld aan de hand van een aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren