Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij beantwoording van de vraag of arbeidsplaatsen komen te vervallen, wordt nagegaan of er sprake is van het tijdelijk niet kunnen verrichten van werkzaamheden of van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Toestemming voor opzegging wordt alleen verleend in dat laatste geval. Bij de beoordeling of arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen, moet 26 weken vooruit worden gekeken. Als niet te verwachten is dat er binnen die periode (voldoende) werk zal zijn voor de werknemers die voor ontslag worden voorgedragen, kan toestemming voor opzegging worden verleend.

Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor blijkt dat in die periode het werk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren