Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regresrecht

De werkgever heeft de mogelijkheid schade als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers op derden te verhalen. Dit zogenoemde regresrecht is bijvoorbeeld mogelijk tegen degene die een ongeval heeft veroorzaakt. De werkgever zou de schade kunnen verhalen die hij oploopt doordat tijdens ziekte loon doorbetaald moet worden. Ook kunnen derden aangesproken worden voor aanvullingen op het ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het regresrecht houdt het volgende in. In de wet is bepaald dat wanneer iemand, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren