Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vakantiebijslag

In de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ is geregeld dat er recht bestaat op een vakantiebijslag die een bepaald percentage (8%) van het loon bedraagt.

Wie hebben recht op vakantiebijslag?

Recht op vakantiebijslag heeft iedereen die:

  • werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst of een daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding;

  • in Nederland woonachtig is (ook de werknemer die tijdelijk in het buitenland werkt, heeft dus recht op vakantiebijslag, zolang hij maar een woonplaats in Nederland blijft houden); en

  • geen ambtenaar of arbeidscontractant is. Voor ambtenaren bestaat een aparte regeling.

Gelijkgestelde arbeidsverhouding

De minister van SZW heeft een aantal arbeidsverhoudingen aangewezen die als dienstbetrekking in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren