Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Taken en bevoegdheden OR en pvt

De Wet op de Ondernemingsraden geeft de kaders voor het medezeggenschapsrecht. Daarnaast kunnen in een cao nadere regels zijn opgenomen. In deze paragraaf zullen de algemene taken en bevoegdheden van het belangrijkste medezeggenschapsorgaan, de ondernemingsraad, worden beschreven. Daarna wordt kort ingegaan op de pvt bij kleine ondernemingen.

Taken en bevoegdheden ondernemingsraden

De ondernemingsraad heeft als doel bij te dragen aan het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Dit betekent dat de ondernemingsraad zich zowel met het bedrijfsbelang als met het personeelsbelang bezig houdt. Behalve het behartigen van het bedrijfs- en personeelsbelang

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren