Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontslagbescherming zieke werknemer

De werknemer die ongeschikt is wegens ziekte kan volgens de hoofdregel niet opgezegd worden gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Op deze hoofdregel bestaat wel een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de werknemer ziek is geworden nadat een aanvraag voor een ontslagvergunning door Arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV WERKbedrijf is ontvangen. Ook als de werknemer schriftelijk instemt met een opzegging geldt het opzegverbod niet. En als de opzegging plaatsvindt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is, geldt het opzegverbod

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren