Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procedure UWV

De werkgever moet een verzoek om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te mogen zeggen schriftelijk indienen bij het UWV. In het verzoek moet de redelijke grond voor de opzegging toegelicht zijn. De voorschriften met betrekking tot de procedure zijn opgenomen in de per 1 juli 2015 ingevoerde Ontslagregeling.

Als de werkgever om bedrijfseconomische redenen (redelijke grond a) voor meerdere werknemers een verzoek indient, is het mogelijk dat dit verzoek bij verschillende vestigingen van het UWV moet worden ingediend. Intern stemmen de vestigingen van het UWV dan de behandeling van de verzoeken op elkaar af om verschillen in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren