Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Verlof is te onderscheiden in betaald verlof en onbetaald verlof. De meeste verlofregelingen zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, het ouderschapsverlof en het kortdurend en langdurend zorgverlof.

Per 1 januari 2006 is de levensloopregeling in werking getreden en per 1 januari 2012 is deze weer afgeschaft. Deze regeling bood een mogelijkheid om onbetaald verlof te financieren. Hiervoor geldt een overgangsregeling: alleen bestaande deelnemers aan de levensloopregeling die op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren