Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die een werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden. Een verplichting daartoe is er niet. Als een werkgever echter pensioen overeenkomt met zijn werknemers gaat een aantal wetten gelden. Zo schrijft de Pensioenwet (PW) de manier van veiligstellen van pensioengelden voor met als doel te waarborgen dat een gedane toezegging ook daadwerkelijk wordt nagekomen. De PW biedt voorschriften voor de inhoud van de pensioenovereenkomst maar niet over de omvang van de pensioenafspraken. In de wet is opgenomen hoe de wijze van pensioencommunicatie richting deelnemer moet plaatsvinden; ook het recht tot waardeoverdracht is vastgelegd.

Naast de Pensioenwet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren