Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkingssfeer van de Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op alle vormen van arbeid in dienstverband. Deze wet geldt zowel voor de particuliere sector als voor de burgerlijke openbare diensten (Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). Voor een aantal sectoren is een uitzondering gemaakt. Is een bedrijf een justitiële inrichting, kantoor of winkel, dan is het verstandig om bij vragen over de toepassing van de bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet contact op te nemen met de Inspectie SZW. Hoewel de Arbeidsomstandighedenwet grotendeels ook voor deze bedrijven geldt, zijn bepaalde artikelen van toepassing uitgesloten.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren