Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid bij arbeid, beroep en beroepsopleidingen (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte). Met deze regeling wordt getracht mensen met een handicap of chronische ziekte dezelfde kansen te bieden om aan de samenleving deel te nemen als mensen die geen beperkingen hebben. Onderscheid is onder meer verboden bij het aanbieden, aangaan en beëindigen van een arbeidsverhouding, bij de arbeidsbemiddeling, ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en bij het laten volgen van scholing

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren