Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Plaats van het arbeidsrecht

Het Burgerlijk Wetboek vormt een onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht. Dat is het deel van het recht dat de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling regelt. Het arbeidsrecht heeft betrekking op de rechtsverhouding tussen de in dienst van een ander werkende mens (de werknemer) enerzijds en die ander (de werkgever) anderzijds. Deze rechtsverhouding wordt beheerst door een groot aantal regels. De basis daarvan is de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst is een civielrechtelijke overeenkomst. Net als bij andere civielrechtelijke overeenkomsten (zoals de koop- of de huurovereenkomst) hebben partijen bij de arbeidsovereenkomst in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren