Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een paar zaken van belang. Allereerst de vraag of er wel of niet een overeenkomst is gesloten. Daarnaast de vraag met wie een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.

Is een overeenkomst gesloten?

De algemene regels van het Burgerlijk Wetboek bij het aangaan van overeenkomsten zijn ook in het arbeidsrecht van toepassing. Zo moet een ‘werknemer’ handelingsbekwaam zijn, om rechtsgeldig een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. Staat hij bijvoorbeeld onder curatele, dan moet de curator bij de overeenkomst worden betrokken. Verder is van belang dat er sprake is van een aanbod

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren