Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om geen verschil van mening te krijgen over de inhoud van de afspraken is het raadzaam om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen.

Het verdient aanbeveling in de arbeidsovereenkomst in elk geval afspraken over de volgende onderwerpen op te nemen:

    loon (zie Uitbetaling van loon); vakantiedagen (zie Vakantiedagen); vakantiegeld (zie Aanvullend loon en vakantiebijslag); arbeidsduur (zie Arbeids- en rusttijden); plaats van tewerkstelling; uren waarin de dagelijkse arbeidstijd valt (zie Arbeids- en rusttijden); duur van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren