Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Scholing

Scholing kan plaatsvinden gedurende een dienstverband door bijvoorbeeld het faciliteren van studieactiviteiten in het kader van goed personeelsbeleid, zie ‘Personeelsbeleid’. Maar scholing zoals in dit hoofdstuk aan de orde komt, betreft educatie en beroepsonderwijs op basis van de algemene kaderwet Wet educatie en beroepsonderwijs.

Wet educatie en beroepsonderwijs

De WEB heeft betrekking op een omvangrijk deel van het Nederlands onderwijs namelijk het middelbaar beroepsonderwijs (voltijds en deeltijds), het leerlingwezen, de volwasseneneducatie (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en basiseducatie) alsmede het vormingswerk voor jeugdigen. De WEB omvat geen activiteiten op het niveau van het hoger onderwijs. Onder educatie verstaat de WEB

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren