Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Auto van de zaak

Sommige bedrijven stellen aan werknemers die veel moeten reizen of aan werknemers die een bepaalde positie in het bedrijf bekleden, een bedrijfsauto ter beschikking. Dit houdt in de praktijk in dat de werknemer ook privé in deze auto kan rijden.

Contract opstellen

Het verdient aanbeveling een contract op te stellen, waarin de afspraken met de werknemer over de bedrijfsauto zijn vastgelegd. Daarin kan onder andere worden vastgelegd wat er met de auto gebeurt als de werknemer, bijvoorbeeld door ziekte, zijn functie lange tijd niet uitoefent of daarvoor blijvend ongeschikt is. Het mag dan in het algemeen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren