Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Oproepcontract, wel of geen arbeidsovereenkomst

Of er in het geval van een oproepovereenkomst sprake is van een arbeidsovereenkomst moet worden beoordeeld aan de hand van de wettelijke vereisten zoals die gelden voor arbeidsovereenkomsten (zie ‘Vereisten voor een arbeidsovereenkomst’). Zo moet er gedurende een zekere tijd persoonlijk arbeid worden verricht onder gezagsverhouding tegen een bepaald loon. Als een oproepkracht werkzaam is en aan al die vereisten wordt voldaan (en de werkzaamheden dus niet in het kader van opdracht of aanneming worden verricht) is de vraag op basis van welke oproepovereenkomst er gewerkt wordt: een doorlopende arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP-contract) of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren