Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Informatieplicht werkgever

De werkgever is wettelijk verplicht een aantal gegevens over de arbeidsverhouding schriftelijk vast te leggen. Deze gegevens moeten door de werkgever worden ondertekend. De gegevens mogen ook elektronisch worden verstrekt, maar die opgave moet dan worden voorzien van een elektronische handtekening van de werkgever, die voor authentificatie voldoende betrouwbaar moet zijn.

Het verdient aanbeveling om ook de werknemer de gegevens te laten ondertekenen. Nog beter is het om de gegevens op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

De volgende gegevens moeten schriftelijk worden vastgelegd:

    naam en woonplaats van partijen; de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; functie van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren