Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Recht op deeltijdarbeid: flexibel werken

De ‘Wet flexibel werken’ geeft werknemers het recht om in deeltijd te werken. Een werkgever (zowel in de markt- als de overheidssector) moet niet alleen een verzoek om vermindering, maar ook om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren. Een verzoek hoeft door de werkgever niet gehonoreerd te worden als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. De Wet flexibel werken is de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur (per 1 januari 2016). De Wet flexibel werken heeft een ruimer bereik: naast de arbeidsduur kunnen ook de arbeidsplaats en de werktijden worden aangepast.

Voorwaarden voor aanpassing van arbeidsduur, arbeidstijden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren