Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontslagvergoeding

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen partijen met wederzijds goedvinden overeenkomen dat de werkgever aan de werknemer een ontslagvergoeding betaalt. Dit kan de transitievergoeding zijn, maar ook een ander in onderling overleg te bepalen bedrag.

Daarnaast kan er door de rechter een gefixeerde schadevergoeding worden toegekend ten laste van de partij die het dienstverband onregelmatig opzegt (zie Onregelmatig ontslag), dus zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn. Strikt genomen is dat geen ontslagvergoeding, maar een compensatie omdat de regels rond opzegging niet goed zijn gevolgd. De hoogte van deze gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het loon voor de tijd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren