Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemene voorwaarden WIA

De algemene voorwaarden voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zijn:

  • iemand behoort op de eerste ziektedag tot de kring van verzekerden;

  • de wachttijd van 104 weken is vervuld;

  • er is sprake van arbeidsongeschiktheid;

  • er is geen uitsluitingsgrond van toepassing;

  • de WIA-uitkering moet tijdig worden aangevraagd.

Kring van verzekerden

De betrokkene moet tot de kring van verzekerden behoren en verzekerd zijn op het moment van het intreden van de ongeschiktheid, dat wil zeggen op de eerste ziektedag. De kring van verzekerden in de WIA is gelijk aan de kring van verzekerden in de Ziektewet. Verzekerd zijn alle werknemers en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren