Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beding uitsluiting loondoorbetalingsplicht

De hoofdregel in het arbeidsrecht is dat de werkgever geen loon hoeft te betalen als de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht (geen arbeid, geen loon). Op deze hoofdregel bestaat echter een uitzondering voor het geval de werknemer niet heeft gewerkt door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen (geen arbeid, toch loon). Gedacht kan worden aan vermindering van werkopdrachten, maar ook aan weersomstandigheden of calamiteiten (brand) waardoor het werk niet kan worden verricht, terwijl de werknemer in beginsel wel beschikbaar is.

Schriftelijke en beperkte uitsluiting

De wet geeft de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren