Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In deel 5 wordt aandacht besteed aan de arbeidsongeschikte werknemer. Daarbij staan de doorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte, de controle, de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter, de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswetgeving centraal.

De werkgever heeft een wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer. Tijdens het eerste ziektejaar geldt daarbij als ondergrens het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Tijdens het tweede ziektejaar geldt deze ondergrens niet. In de wet is als maximumverplichting een grens opgenomen van 70% van het maximumdagloon zoals dat geldt voor de werknemersverzekeringen. Zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, kunnen in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren