Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N.Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Zwangerschap en bevalling

Een werkneemster heeft op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens die periode heeft zij wettelijk geen recht op loondoorbetaling (overigens wél op grond van de meeste cao's en arbeidsovereenkomsten), maar wel op een uitkering van het UWV ter hoogte van haar eigen dagloon. Als een werkneemster ziek wordt tijdens de zwangerschap als gevolg van haar zwangerschap ofwel na de bevalling ongeschikt blijft of wordt als gevolg van de bevalling bestaat er voorafgaand aan of aansluitend aan de zwangerschaps- en bevallingsuitkering wel recht op een uitkering op grond

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren