Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Iedere werkgever met meer dan vijftig werknemers in dienst is verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer om advies (adviesrecht) gevraagd bij bepaalde voorgenomen besluiten die de ondernemer wil nemen. In bepaalde gevallen heeft de ondernemingsraad geen adviesrecht maar wel instemmingsrecht.

Op grond van artikel 27 lid 1 onderdeel a Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de werkgever instemming nodig van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling. Dit geldt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren