Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldcontract

Ondergetekenden,

. . . [naam organisatie]

. . . [vestigingsplaats werkgever]

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

. . . [naam functionaris]

verder te noemen ‘werkgever’, en

. . . [naam werknemer]

. . . [woonplaats werknemer]

verder te noemen ‘werknemer’,

verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan op de volgende voorwaarden:

Artikel 1

Werknemer treedt met ingang van . . . [volledige datum] bij werkgever in dienst in de functie van . . . [functie ]

Artikel 2

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zolang de arbeidsovereenkomst nog geen 2 maanden heeft geduurd, is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren