Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gewetensbezwaren

Net als het merendeel van de redelijke gronden is ook de f-grond, weigeren van werkzaamheden wegens ernstige gewetensbezwaren, overgeheveld uit het Ontslagbesluit. Als een werknemer gewetensbezwaren aanvoert die in de weg staan aan de uitvoering van bepaalde taken, levert dat een redelijke grond op voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat aannemelijk is dat die taken niet in aangepaste vorm verricht kunnen worden.

Typen gewetensbezwaren

Er is sprake van een ernstig gewetensbezwaar als de werknemer een ‘onoverkomelijk bezwaar’ heeft tegen de opgedragen taak. Dit kunnen overwegingen van religieuze aard zijn, maar ook maatschappelijk erkende ethische en politieke motieven

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren