Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever kan, behalve ten aanzien van de soort arbeid, de werkplek en de werktijd in het algemeen bedingen dat hij eenzijdig wijzigingen mag doorvoeren in de arbeidsvoorwaarden. Voor de geldigheid van zo'n beding is vereist dat het schriftelijk is overeengekomen. Bovendien kan de werkgever alleen een beroep doen op zo'n beding als de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad hiervoor ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ moet wijken.

Zwaarwichtig belang

Bij een zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bedrijfseconomische of organisatorische

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren