Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Opzegging wegens bedrijfseconomische redenen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) komt alleen in beeld als de redelijke grond voor opzegging bedrijfseconomisch van aard is (a-grond) of wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond).

Bij een verzoek op grond van bedrijfseconomische gronden kan ook een cao-commissie bevoegd zijn een beslissing te nemen. Wanneer sprake is van één van de overige gronden (en de werknemer niet instemt met de opzegging of binnen de bedenktijd op de instemming terug komt) schrijft de wet voor dat dan geen opzegging kan plaatsvinden, maar ontbinding aan de rechter gevraagd moet worden (zie Ontbinding van de arbeidsovereenkomst).

Met deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren