Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap

In de wet is geen definitie te vinden van de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Uit de Memorie van Toelichting bij de totstandkoming van ‘artikel 7:611 BW’ blijkt echter duidelijk dat bij de uitleg van deze begrippen uitgegaan moet worden van de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals die bij de uitvoering van alle overeenkomsten geldt. De wet vermeldt wel met zoveel woorden waarmee, bij de vaststelling van wat de redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden. Namelijk met:

    algemeen erkende rechtsbeginselen, in Nederland levende rechtsovertuigingen, en de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren