Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toepassingsgebied

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op arbeid in alle sectoren van het bedrijfsleven en op het overheidspersoneel. Ook ten aanzien van stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden moeten de regels van de Arbeidstijdenwetin acht worden genomen. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwetook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren.

Uitgezonderde sectoren en werknemers

Op de toepassing van de Arbeidstijdenwet bestaat echter een aantal uitzonderingen. De meeste uitzonderingen zijn te vinden in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). Dit besluit bevat uitzonderingen en bepalingen voor bepaalde categorieën werknemers. Daarnaast zijn

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren