Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toepassingsgebied

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op arbeid in alle sectoren van het bedrijfsleven en op het overheidspersoneel. Ook ten aanzien van stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden moeten de regels van de Arbeidstijdenwet in acht worden genomen. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ‘onder gezag’ van de opdrachtgever wordt gewerkt, bij werk in het vervoer, voor een mijnbouwinstallatie of windpark, of bij duikwerkzaamheden.

Uitgezonderde sectoren en werknemers

Op de toepassing van de Arbeidstijdenwet bestaat een aantal uitzonderingen. De meeste uitzonderingen zijn te vinden in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). Dit besluit bevat uitzonderingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren