Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring moet sinds 1 januari 1998 voldoen aan de regels van de ‘Wet op de medische keuringen (WMK)’. Deze wet heeft betrekking op keuringen in verband met het aangaan van arbeidsovereenkomsten, levens- en pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Doordat werkgevers steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers (langere doorbetalingsplicht, meer re-integratieverplichtingen, differentiatie van verzekeringspremies) is de verleiding groot om een werknemer voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst medisch te keuren.

Beschermingsregels

De WMK beoogt de rechtspositie van de sollicitant op een viertal punten te beschermen:

    In de eerste plaats moeten keuringen naar inhoud, aard en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren