Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitzonderingen op opzegverboden

Op de categorie 'tijdens'-opzegverboden zijn in de wet uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen houden in dat ondanks het bestaan van een opzegverbod, toch opgezegd of ontbonden kan worden. Deze uitzonderingen zijn bij opzegging:

    wanneer de ziekmelding plaatsvindt nadat een verzoek om toestemming is ingediend; de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om passende arbeid te verrichten. Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij dit om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. de werknemer zonder deugdelijke grond geen gevolg geeft aan redelijke voorschriften

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren