Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Bij het voeren van een goed personeelsbeleid behoren vanzelfsprekend regelmatig te houden functioneringsgesprekken en eventueel ook beoordelingsgesprekken. De wet bevat geen definitie, noch voorschriften, met betrekking tot deze gesprekken. Wel is in een enkele cao hierover iets opgenomen. In de praktijk vinden de gesprekken plaats aan het begin of eind van het kalenderjaar, veelal gekoppeld aan een salarisbespreking. Hoewel de wet dus geen definities van de diverse begrippen omvat, wordt een functioneringsgesprek veelal beschouwd als een gesprek waarbij werkgever en werknemer min of meer vrijelijk met elkaar de werksituatie, inclusief het functioneren van de werknemer, bespreken. En

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren