Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A. Camonier
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De werkgever die een werknemer uitzendt naar een ander land, sluit in het algemeen twee overeenkomsten: een detacheringovereenkomst met de opdrachtgever/inlener en een (aanvullende) arbeidsovereenkomst met de te detacheren werknemer.

Uitzending vanuit Nederland naar het buitenland

Als tussen de Nederlandse werkgever en de te detacheren werknemer al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaat, kunnen partijen in het algemeen niet rechtsgeldig overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst tussen hen eindigt op het moment dat de detachering is afgelopen. Als er nog geen arbeidsovereenkomst bestaat, kan tussen hen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten, waarin is vastgelegd dat deze eindigt op het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren