Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitvindingsbeding

Als het niet uitgesloten is dat de werknemer tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst in bedrijfstijd en met behulp van bedrijfsmiddelen een uitvinding doet, is het verstandig daarover een beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De inhoud van dit beding zou kunnen zijn dat het bedrijf de rechten van de uitvinding verwerft. De Rijksoctrooiwet bepaalt dat de werkgever recht heeft op octrooi voor uitvindingen die de werknemer gedaan heeft. Dit geldt alleen als de werknemer in de onderneming een positie bekleedt die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren