Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet eigenrisicodragen Ziektewet

Werkgevers kunnen zelf het risico dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan die werknemers voor wie geen wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt. Het gaat onder meer om werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals uitzendkrachten) en werknemers met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Het eigenrisicodragen geldt ook voor werknemers die nog ziek zijn na afloop van de arbeidsovereenkomst. Al deze werknemers vallen onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de ZW.

Het eigenrisicodragen is beperkt tot dat deel van de vangnetvoorziening van de ZW, dat via de wachtgeldfondsen wordt gefinancierd. Dat betekent, dat eigenrisicodragen niet geldt voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren