Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inhoudingen op het loon

Het loon moet netto worden uitbetaald aan de werknemer. Het nettoloon is het brutoloon minus de inhoudingen. Op het loon dat de werknemer verdient moet immers een aantal bedragen worden ingehouden. Sommige daarvan hoeft de werkgever alleen in te houden indien dit afgesproken is in de arbeidsovereenkomst of cao. Tot het inhouden van een aantal andere bedragen is de werkgever wettelijk verplicht.

Inhoudingen op grond van arbeidsovereenkomst of cao

In de arbeidsovereenkomst of in de cao kan overeengekomen zijn dat de volgende bedragen zullen worden ingehouden:

    pensioenpremie; bedragen die kunnen voortkomen uit de deelneming aan een spaarregeling

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren