Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vaststelling, mededeling en registratie arbeids- en rusttijdenpatronen

Een werkgever is verplicht om een zo goed mogelijk beleid van arbeids- en rusttijden te voeren en daarbij, voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd, rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Dit beleid moet schriftelijk worden vastgelegd en iedere werknemer moet de mogelijkheid hebben om hiervan kennis te nemen.

De vaststelling en wijzigingen in het arbeidstijdenpatroon (bijvoorbeeld het rooster) moet door een werkgever zo tijdig mogelijk aan de werknemers worden meegedeeld. De cao geeft aan wat onder die tijdigheid verstaan moet worden. Is er geen cao, dan geldt hetgeen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren