Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vaststelling, mededeling en registratie arbeids- en rusttijdenpatronen

Een werkgever is verplicht om de arbeidstijdpatronen schriftelijk vast te leggen. Iedere werknemer moet deze kunnen inzien. De vaststelling en wijzigingen in het arbeidstijdenpatroon (bijvoorbeeld het rooster) moet door een werkgever zo tijdig mogelijk aan de werknemers worden meegedeeld. De cao geeft aan wat onder die tijdigheid verstaan moet worden. Is er geen cao, dan geldt hetgeen werkgever en werknemer over die tijdigheid hebben afgesproken. Is er noch een cao, noch een afspraak tussen werkgever en werknemer die aangeeft wat die tijdigheid inhoudt, dan deelt de werkgever ten minste 28 dagen van tevoren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren