Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Informatieplicht pensioenuitvoerder

In de Pensioenwet is duidelijk vastgelegd welke informatie verstrekt moet worden, hoe de informatie verstrekt moet worden en aan wie de informatie verstrekt moet worden. Niet de werkgever is voortaan verantwoordelijk voor de juiste communicatie. Die taak is verschoven naar de pensioenuitvoerder. Zo is de pensioenuitvoerder verplicht informatie te verstrekken aan werknemers, maar ook aan ex-werknemers of ex-partners van de werknemer.

Uniform pensioenoverzicht

Pensioenuitvoerders moeten periodiek een uniform pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken waarin onder meer de opgebouwde pensioenaanspraken staan vermeld. Ook is het UPO voorzien van de toeslagen label. Dit overzicht dient jaarlijks verstrekt te worden aan actieve

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren