Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Redelijke gronden / ontslaggronden

In het ontslagstelsel zoals dat sinds 1 juli 2015 geldt, is gekozen voor een systeem waarbij opzegging van de arbeidsovereenkomst het uitgangspunt is. Als sprake is van één van de in de wet vastgelegde redelijke gronden, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst:

  • opzeggen en de betreffende werknemer(s) vragen met deze opzegging in te stemmen (route 1); of

  • afhankelijk van de redelijke grond ofwel toestemming vragen aan het UWV of een cao-commissie ofwel de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden (route 2) (zie Opzegging en Ontbinding van de arbeidsovereenkomst).

Route 2 geldt ook als de werknemer niet met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren