Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gelijkgestelden

Het recht op zwangerschaps-, bevallingsadoptie en pleegzorguitkering is niet beperkt tot werknemers die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verrichten.

De Wet arbeid en zorg is ook van toepassing op degenen die geen arbeidsovereenkomst hebben naar burgerlijk recht maar wel verzekerd zijn volgens de bepalingen in de Ziektewet. Een voorbeeld hiervan is de thuiswerker en de oproepkracht zonder arbeidsovereenkomst maar die wel als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen worden beschouwd volgens de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren