Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Kraam- en bevallingsverlof

Op 1 december 2001 is een wettelijk kraamverlof ingevoerd.

De werknemer heeft gedurende vier weken na de bevalling van:

  • de echtgenote;

  • de geregistreerde partner;

  • de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont; of

  • degene van wie hij het kind erkent;

recht op verlof met behoud van loon. Sinds 1 januari 2019 bedraagt dit verlof eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, met een maximum van vijf dagen. Tijdens dit verlof behoudt de werknemer recht op doorbetaling van het loon.

Vanaf juli 2020 heeft een werknemer bij een geboorte recht op onbetaald verlof ter grootte van vijf maal de wekelijkse arbeidsduur. Dit verlof kan opgenomen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren