Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Handhaving

De werkgever die de normen van de Arbeidstijdenwet overtreedt, kan verwachten dat hij gedwongen zal worden zijn verplichtingen na te komen. Overtredingen van de Arbeidstijdenwetkunnen zowel bestuursrechtelijk, civielrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt. Overtreding van de regels op het gebied van arbeidstijden heeft over het algemeen een bedrijfseconomische reden. Door werknemers langer te laten doorwerken dan is toegestaan, hoeft een onderneming bijvoorbeeld geen duurdere uitzendkrachten aan te stellen. Uitgangspunt bij de handhaving en de bestraffing is dat overtredingen financieel onaantrekkelijk worden gemaakt.

De Inspectie SZW die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van SZW, houdt toezicht op de naleving van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren