Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sancties

De WMCO kent geen directe sancties bij het niet naleven van de wet. Er bestaan wel de zogenoemde administratieve sancties. Vanaf 1 maart 2012 hebben de werknemers die zijn benadeeld door het niet naleven van de wet ook middelen om hun ex-werkgever aan te spreken.

Wachttijd

Zolang de werkgever niet alle gegevens aan het UWV heeft verstrekt, wordt hij geacht het collectief ontslag nog niet te hebben aangemeld. Totdat de werkgever alle gegevens heeft verstrekt, gaat de wachttijd van een maand nog niet lopen.

Overleg

Wanneer de vakbonden nog niet voor het plegen van overleg zijn uitgenodigd en/of de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren