Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overlijdensuitkering en uitbetaling van niet genoten vakantiedagen

De werkgever is wettelijk verplicht tot het betalen van een overlijdensuitkering aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer. De eerste die hiervoor in aanmerking komt is de echtgenote van de werknemer van wie hij niet duurzaam gescheiden leefde. Als de werknemer ongehuwd samenwoonde, moet de uitkering aan de partner worden betaald. Deze partner wordt met een echtgenoot gelijkgesteld. Is er geen echtgenoot die aanspraak kan maken op de overlijdensuitkering, dan gaat de overlijdensuitkering naar de minderjarige kinderen van de werknemer. Een voorwaarde is dat zij natuurlijke (erkende) of wettige kinderen zijn. Ontbreken die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren