Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J. Kroes
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toepassingsbereik van de WAV

In artikel 2 WAV staat dat het een werkgever verboden is om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat deze in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever. De werkgever is degene die de tewerkstellingsvergunning moet hebben, niet de vreemdeling in kwestie. Om die reden is het allereerst van belang om vast te stellen wie een werkgever in de zin van WAV is en wanneer sprake is van het verrichten van arbeid. Vervolgens zal onderzocht moeten worden voor welke buitenlandse werknemers de benodigde vergunningen vereist zijn.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren