Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenloop transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding bij onregelmatige opzegging

De transitievergoeding, billijke vergoeding en schadevergoeding bij onregelmatige opzegging kunnen naast elkaar bestaan en gelijktijdig worden toegekend. Dit houdt verband met het feit dat elk van deze vergoedingen een andere grondslag kent:

  1. De transitievergoeding is verschuldigd bij een dienstverband met ten minste 24 maanden bij beëindiging op initiatief van de werkgever.

  2. De billijke vergoeding kan worden toegewezen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld in het kader van de opzegging.

  3. De vergoeding wegens onregelmatige opzegging is verschuldigd als de geldende opzegtermijn ten onrechte niet in acht is genomen.

Deze drie vergoedingen sluiten elkaar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren