Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is geïntroduceerd in het kader van de Wet werk en zekerheid en uit de rechtspraak blijkt dat het nog zoeken is naar handvatten voor het bepalen van de hoogte. De billijke vergoeding komt in verschillende gedaanten in de wet terug. Daarbij kunnen drie varianten van elkaar worden onderscheiden:

  • Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

  • Strijd met opzegbepalingen

  • In plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst

De wetgever heeft geen onderscheid gemaakt tussen de billijke vergoeding die toegewezen kan worden in de plaats van de veroordeling tot herstel en de billijke vergoeding die verschuldigd is bij ernstig verwijtbaar handelen of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren