Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Sinds 1 januari 1957 heeft elke inwoner van Nederland recht op een AOW-uitkering. Tot 2013 ging dit recht in op 65-jarige leeftijd. Met de invoering van de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd op 1 januari 2016 was bepaald dat de AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar niet zou worden bereikt in 2023 maar reeds is 2021. Met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is bepaald dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. In 2020 en 2021 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Vanaf 2021 stijgt de AOW-leeftijd alsnog in drie stappen naar 67 jaar, waardoor deze in 2024 wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren