Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Sinds 1 januari 1957 heeft elke inwoner van Nederland recht op een AOW-uitkering. Tot 2013 ging dit recht in op 65-jarige leeftijd. Met de invoering van de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd op 1 januari 2016 is bepaald dat de AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar niet wordt bereikt in 2023 maar reeds is 2021. De aanvangsleeftijd waarop AOW wordt opgebouwd stijgt evenredig mee.

Naast de AOW bieden de meeste werkgevers een aanvullend pensioen aan. Aanvullende pensioenen zijn de toekomstvoorzieningen die door werkgevers voor werknemers zijn geregeld. De aanvullende pensioenregelingen vormen de tweede pijler van het stelsel van toekomstvoorzieningen. Voor deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren